Tři Studně - hlavní strana


Dnes je středa 24. července
Svátek má Kristýna. Gratulujeme!
Zde zadejte Váš e-mailHotel U Loubů
Atelier Halva

Obchodní centrum Libušín

Dietní krabičky - zdravé hubnutí
ADMINISTRAČNÍ SEKCE

Linka důvěry STŘED
ŠTVANCI
  Hlavní strana Den pod Zelenou horou

Den pod Zelenou horou

Nový projekt zavede turisty ke žďárským památkám. Cílem tohoto projektu bylo upozornit návštěvníky na to, že ve Žďáře nad Sázavou není pouze poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ale i další řada unikátních památek, které stojí za to vidět.

V infocentru v areálu žďárského zámku mohou zájemci získat více informací a zdarma brožurku "Den pod Zelenou horou". V ní naleznou přehled deseti významných památek ve Žďáře nad Sázavou, důležité informace o každé památce a samozřejmě nesmí chybět volná místa na razítka. Každé razítko je jiné a specifikuje konkrétní památku. Ten kdo nasbírá deset originálních razítek z daných památek získá po předložení v ITC Zámek zajímavou odměnu.

Místa v nichž je možné razítka získat:

 • Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

  Poutní kostel představuje vrchol tvorby geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677 - 1723). Kostel byl postaven na půdorysu pěticípé hvězdy a umístěn mezi ambity. Po vysvěcení v roce 1722 byl v jeho oltářním stole uložen ostatek jazykové kůstky českého světce Jana z Nepomuku. Celou stavbou se prolínají dva historické slohy, kdy na středověký odkaz světcovy legendy navazuje svět barokních symbolů. Bohatá sochařská výzdoba je dílem Jana Pavla Čechpauera a Řehoře Thenyho. Kostel je zařazen do seznamu světového dědictví UNESCO.

 • Klášterní bazilika Nanebevzetí Panny Marie

  Stavba kostelní lodi dlouhé 76 m byla zahájena ihned o založení kláštera v roce 1252. Kostel byl postaven podle cisterciáckých řádových vzorů a byl přestavěn v období baroka stavitelem Janem Santinim Aichlem. Dokonalým příkladem jeho pracovních postupů je zakomponování mostových empor nesoucích varhany a kompozice oltářního prostoru a vynikajícím obrazem Leopolda Wilmana a plastikami Řehoře Thenyho.

 • Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze

  Cisterciácký klášter byl po řadu staletí duchovním a kulturním centrem regionu Žďárska. Do výčtu jmen umělců spjatých s jeho dějinami patří Leopold Willman, jeden z nejvýznamnějších německých barokních malířů, sochaři Václav Jäckel a Řehoř Theny a významný italský malíř Simone Gionimo. Na základě smlouvy s Národní galerií v Praze byla do budovy konventu umístěna umělecká díla představující vrchol barokní tvorby nejen v Čechách, ale také v regionech celé střední Evropy. Návštěvník se tak může seznámit nejen s díle architekta Santiniho, ale také s uměleckými skvosty, které doprovázejí stavby.

 • Muzeum knihy - stálá expozice Národního muzea

  Expozice představuje dějiny písma a knihy od nejstarších dob do současnosti, vývoj knihtisku a knižní kultury v Evropě. Svým rozsahem náleží k největším na světě. Byla od roku 1957 několikrát doplňována, naposled ukázkami samizdatové a exilové literatury. Přitažlivé jsou rekonstrukce středověké písařské a knihařské dílny, tiskárny 16. století a sbírky knih na řetězech. Originální stroje dokumentují rozvoj knihtisku od 19. století.

 • Galerie Kinských

  Areál kláštera byl po svém zrušení přeměněn v rodové sídlo rodiny Kinských. V rámci restitucí byl zámek rodině navrácen v roce 1992 a prošel rozsáhlou opravou. V současné době je sídlem vedení společnosti KINSKÝ Žďár a velká část prostoru je věnována veřejnosti, která zde najde řadu výstav a expozic.


 • Zámecká čajovna

  Na nádvoří zámku jsou pořádány kulturní festivaly a zámecká čajovna poskytuje příležitosti k občerstvení při procházkách a prohlídkách areálu. Příležitostné razítko získáte v zámecké čajovně.
 • Barokní most

  Barokní most v blízkosti bývalého žďárského kláštera byl postaven ve druhé polovině 18. století během působení opata Bernarda Henneta. Vzorem pro něj byl Karlův most v Praze a stejně tak jo zdobí kamenné sochy světců. Ty pocházejí z let 1761 - 1766. Nedaleko mostu stojí kamenný sloup se sochou Jana z Nepomuku z roku 1705, tedy z doby, kdy tento mučedník nebyl ještě blahořečen. V blízkosti mostu se nachází zájezdní hostinec Táferna, kde získáte příslušné razítko.

 • Hospodářský dvůr Lyra

  Klášterní hospodářství bylo spravováno ze zemědělského dvora nazývaného Lyra. Santini ho postavil v roce 1722 na půdorysu antického hudebního nástroje, jako symbolickou kompozici dobče viditelnou z oken prelatury kláštera. Opat tak mpohl dobře sledovat výsledky zemědělského hospodaření. Dnes slouží dvůr jako hospodářská základna akciové společnosti KINSKÝ Žďár. Příležitostné razítko získáte v hospůdce Na Stezce proti hlavní bráně hospodářského dvora.

  Nejstarším rybníkem v českých zemích je Bránský rybník, založený prvními mnichy cisterciáky před rokem 1300.

 • Dolní morový hřbitov

  Po roce 1709 postihlo české země několik vln morové epidemie. Pro možné oběti tohoto moru nechal opat Václav Vejmluva postavit Santinim nový hřbitov, symbolicky na půdorysu lidské lebky. Protože se však opat dobře staral o své poddané, nepřišel mor do Žďáru vůbec a Vejmluva ta to byl odměněn titulem císařského zdravotního rady. Podle pověsti však byl na hřbitově pochován vrchní Antonín Ulrich, který byl pověstný pronásledování poddaných. Po smrti se stal podle legendy upírem a strašil zdejší lidi do té doby, než jihlavský kat zrušil kletbu. Razítko získáte v cukrárně U Tří hvězd.

 • Cukrárna U Tří hvězd

  Torzo bývalého Santiniho zájezdního hostince U Tří hvězd je dnes zcela přestavěné a slouží jak cukrárna a kavárna pro návštěvníky areálu kláštera. Ve své původní podobě sloužil hostinec jako ubytovna pro poutníky a hosty kláštera. Příležitostné razítko získáte v cukrárně U Tří Hvězd.
Poslední úprava : Monika Sodomková - administrátor dne 16. 08. 2009, 23:08

kontakt: tristudne@halva.org